Ny sökning
PNG0100

Data Handling with R

PNG0100 Data Handling with R, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-08

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Apply for the course no later than 30 November 2021 by sending an email to Alistair Auffret: alistair.auffret@slu.se, who will lead the course together with Lorenzo Menichetti: lorenzo.menichetti@slu.se.
Time table 2022:
11 January, Kick-off workshop
20 January, Workshop: Theme 1
4 February, Workshop: Theme 2
21 February, Workshop: Theme 3

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi