Ny sökning
PNG0101

Understanding and coding the R programming language

PNG0101 Understanding and coding the R programming language, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Apply for the course by sending an email to Matt Low matt.low@slu.se
Teachers: Matt Low and Malin Aronsson (Dept. of Ecology, SLU)
The course will be a distance course with possible IRL workshop at Ultuna campus.