Ny sökning
PNG0102

Foundational philosophy of ecology - an introduction

PNG0102 Foundational philosophy of ecology - an introduction, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-23

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The dates of the course are set March 25- May 10 2022,
Invited speakers
Erland Mårald, Professor in the history of ideas at Umeå University
René Van Der Wal, Professor in Environmental Citizen Science, SLU
Carl-Gustav Thulin, Researcher in Animal Science, SLU
Anke Fischer, Professor in Environmental communication, SLU
Josefin Sundin, researcher with an interest in migratory fish, SLU
Helena Röcklinsberg, University lecturer in animal ethics, SLU

find more info at the Ecology research school’s web page: https://www.slu.se/en/graduate-schools/ecology-basics-and-applications/