Ny sökning
PNS0049

Försöksplanering

PNS0049 Försöksplanering, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2009-08-28

Ämnen

Kemi Biologi Teknologi

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This is a self-study course. The lecture/exercise/discussion sessions are concentrated in blocks and between the blocks reading and calculation assignments are given. Experienced guest lecturers will be used for some topics.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi