Ny sökning
PNS0074

Multivariata metoder för ekologer

PNS0074 Multivariata metoder för ekologer, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2010-09-24

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNS0074 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%