Ny sökning
PNS0119

Organiska mikroföroreningar i vatten - mätning och transportprocesser

PNS0119 Organiska mikroföroreningar i vatten - mätning och transportprocesser, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2014-12-02

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Lutz Ahrens, Sarah Josefsson (Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU, Uppsala)
Guest lecturer:
Karin Wiberg (Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU, Uppsala)
Lai Foon Yin (Department of Pharmaceutical Sciences, University of Antwerp, Belgium)
Johan Lundqvist (Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, SLU, Uppsala)
Stephan Köhler (Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU, Uppsala)
Dan Berggren Kleja (Department of Soil and Environment, SLU, Uppsala)
Martyn Futter (Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU, Uppsala)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö