Ny sökning
PNS0134

Mineral i mark och sediment samt identifiering/kvantifiering med hjälp av röntgendiffraktion

PNS0134 Mineral i mark och sediment samt identifiering/kvantifiering med hjälp av röntgendiffraktion, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2015-11-16

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The language is English. Exercises and lectures are held during one intensive week at SLU in April 2016. Participants work with individual project assignments after the scheduled week . The course is given by the research school Focus on Soils and Water. Responsible department: Soil and Environment

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö