Ny sökning
PNS0134

Mineral i mark och sediment samt identifiering/kvantifiering med hjälp av röntgendiffraktion

PNS0134 Mineral i mark och sediment samt identifiering/kvantifiering med hjälp av röntgendiffraktion, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2015-11-16

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursfakta

Ämne: Markvetenskap
Kurskod: PNS0134 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 10%