Ny sökning
PNS0138

Confocal Microscopy

PNS0138 Confocal Microscopy, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-02-23

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is organized by Adrian Dauphinee and Stefanie Rosa on behalf of the SLU graduate school Organism Biology. Maximum 15 students per course occasion.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi