Ny sökning
PNS0138

Confocal Microscopy

PNS0138 Confocal Microscopy, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-02-23

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0138 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%