Ny sökning
PNS0140

Processing Biomass

PNS0140 Processing Biomass, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-05-17

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given within the Bioenergy Graduate School at SLU, and is free of charge for PhD students at SLU connected to this graduate school.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper