Ny sökning
PNS0146

Introduction to hyperspectral imaging with focus on near infrared spectroscopy

PNS0146 Introduction to hyperspectral imaging with focus on near infrared spectroscopy, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-01-09

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

March‐May 2018, maximum 20 students
Preliminary schedule
March 30: Pre‐course reading of material is available
April 23-25: Block 1. Lectures, exercises and laboratory work in Umeå from appr. 10 am Monday to 3 pm Wednesday.
Home studies between blocks
April and May 14-16, Block 2. Lectures, exercises and laboratory work in Umeå from appr. 10 am Monday to 3 pm Wednesday

May 31: Last day to submit individual task for examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap