Ny sökning
PNS0151

Genome editing by CRISPR/Cas9 in theory and practice

PNS0151 Genome editing by CRISPR/Cas9 in theory and practice, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-08-28

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is organized by Panagiotis (Panos) Moschou on behalf of the SLU graduate school Organism Biology. Maximum 20 students per course occasion.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi