Ny sökning
PNS0151

Genome editing by CRISPR/Cas9 in theory and practice

PNS0151 Genome editing by CRISPR/Cas9 in theory and practice, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-08-28

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0151 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%