Ny sökning
PNS0158

Protein crystallisation and X-ray data collection

PNS0158 Protein crystallisation and X-ray data collection, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-11-21

Ämnen

Kemi Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is organized in collaboration with MAX IV.
The number of students will be limited to 15. PhD students at SLU will have precedence.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper