Ny sökning
PNS0159

Riskbedömnng av kemikalier

PNS0159 Riskbedömnng av kemikalier, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Kemi Miljöanalys

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Register for the course by email to Jana Weiss: jana.weiss@slu.se
Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU, Uppsala
Please provide your name, social security number (Swedish personnummer), telephone number, and information about your home department and the PhD program/post-doc project to which you are enrolled at.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö