Ny sökning
PNS0162

Teoretiska perspektiv inom litteraturen

The course will provide a structure for participants to critically study a selected topic in the literature, and develop a conceptual framework to support future research. The selected topics will relate to individual participant’s research interest, but will be an established topic in their respective field, where conceptual development can be identified and discussed. While readings will be highly individualized, course seminars will provide the opportunity to train competence in critical reflection of the literature and ability to formulate a well-grounded conceptual framework of a theoretical topic.

Kursplan och övrig information

Kursplan

PNS0162 Teoretiska perspektiv inom litteraturen, 7,5 Hp

Ämnen

Other Social Science

Utbildningens nivå

Forskarnivå

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Accepted as a social science PhD student.

Mål

With successful completion of the course, students will be able to:

- demonstrate an ability to present a theoretical topic that is based on extant literature.

- demonstrate an ability to identify foundational literature forming a received view of a chosen theoretical topic, and discuss how understanding of the topic has or is developing.

- demonstrate an ability to critically analyze the state of current literature addressing the chosen topic, identifying relevant recent contributions and/or areas in need of further development.

Innehåll

The course will provide a structure for participants to critically study a selected topic in the literature, and develop a conceptual framework to support future research. The selected topics will relate to individual participant’s research interest, but will be an established topic in their respective field, where conceptual development can be identified and discussed. While readings will be highly individualized, course seminars will provide the opportunity to train competence in critical reflection of the literature and ability to formulate a well-grounded conceptual framework of a theoretical topic.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination will be based on a final individual paper and seminar presentation. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Application to the course should be sent to Richard Ferguson, Richard.ferguson@slu.se be written in English and include:

- name, affiliation, full address, e-mail and phone number

- name and affiliation of PhD supervisor

- short description of PhD project (0.5-1 page)This course is part of the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kursfakta

Ämne: Other Social Science
Kurskod: PNS0162 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 30%