Ny sökning
PNS0162

Teoretiska perspektiv inom litteraturen

PNS0162 Teoretiska perspektiv inom litteraturen, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-05

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PNS0162 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 30%