Ny sökning
PNS0163

Avancerad produktionsekonomi

PNS0163 Avancerad produktionsekonomi, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-03-19

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Teacher: Prof. Giannis Karagiannis (University of Macedonia, Greece) in collaboration with Prof. Erik Romstad (Norwegian University of Life Science, Norway) and Prof. Timo Sipilainen (University of Helsinki, Filland)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi