Ny sökning
PNS0164

Ekologisk stabilitet in tider av snabba miljöförändringar

PNS0164 Ekologisk stabilitet in tider av snabba miljöförändringar, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-05-15

Ämnen

Biologi Miljöanalys

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is organized by the Research School Focus on Soil and Waters and the August T. Larsson Guest Professor program by the NJ Faculty at SLU.
Course homepage:
https://www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/education/post-graduate-education/phd-courses/ecological-stability-in-times-of-rapid-environmental-change/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö