Ny sökning
PNS0166

Biomaterials on nanoscale

PNS0166 Biomaterials on nanoscale, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-10-02

Ämnen

Kemi Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

PhD-students and postdocs from SLU and other Swedish Universities are welcome to register for this course, although the SLU PhD-students will be given priority.
Max number of participants: 15
Min number of participants: 5
NB! The lectures are open to everyone.

For more information contact Galia Zamaratskaia. Galia.Zamaratskaia@slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper