Ny sökning
PNS0171

Kvävekretslopp i mark och vattensystem

PNS0171 Kvävekretslopp i mark och vattensystem, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-12

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Please attach to the email-application the following information:
1) Affiliation and Swedish personal number or birthday.
2) PhD research project description: one short paragraph
3) Name and email address of main supervisor
4) Brief motivation (3-5 sentences) as to why you want to take the course.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö