Ny sökning
PNS0172

Innovation och bioekonomi

PNS0172 Innovation och bioekonomi, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-22

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is offered by the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi