Ny sökning
PNS0173

Analysera kvalitativ data med NVivo

PNS0173 Analysera kvalitativ data med NVivo, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is part of the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development. www.slu.se/sspsd

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi