Ny sökning
PNS0174

Landskapsplanering: deltagande och samverkan

PNS0174 Landskapsplanering: deltagande och samverkan, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-10

Ämnen

Landskapsplanering Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Initial meeting at SLU, Ultuna: 6th May 2019
Second meeting at SLU, Ultuna: 20th-24th May 2019

The course is offered by the research school Society and Landscape (SL) at the department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land