Ny sökning
PNS0176

NOVA Advanced Production Economics, 2019 Summer PhD Distance Education Course

PNS0176 NOVA Advanced Production Economics, 2019 Summer PhD Distance Education Course, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-14

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi