Ny sökning
PNS0178

Statistik I: Grundläggande statistik

PNS0178 Statistik I: Grundläggande statistik, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-03-08

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNS0178 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 65%