Ny sökning
PNS0179

Statistik II: Försöksplanering och Variansanalys

PNS0179 Statistik II: Försöksplanering och Variansanalys, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-03-08

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNS0179 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 55%