Ny sökning
PNS0181

Landskapsstudier av planering

PNS0181 Landskapsstudier av planering, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-04-01

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is offered by the research school Society and Landscape (SL) at the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land