Ny sökning
PNS0182

Kolomsättning: från molekylära till globala processer

PNS0182 Kolomsättning: från molekylära till globala processer, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-04-08

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö