Ny sökning
PNS0183

Rättviseteoriverkstad

PNS0183 Rättviseteoriverkstad, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-06-11

Ämnen

Landskapsplanering Landsbygdsutveckling Miljöanalys Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given as part of the post graduate research school ‘Society and Landscape’ at the Department of Urban and Rural Development, in collaboration with the LTV faculty.

Participating teachers:
Burcu Yigit Turan
Johan Pries
Adele Lebano
Erik Jönsson

Time table:
- 1st week – reading assignments (self-study) 40 hours
- 2nd week – seminars and studio work (theory mapping) (group work) 40 hours
- 3rd week – case study: excursion and studio work (data analysis) 40 hours
- 4th week – case study: presentations of theoretical projections and discussions (theory-praxis mapping) 40 hours
- 5th week – writing the final essay (self-study) 40 hours

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land