Ny sökning
PNS0187

Innovation och bioekonomi

PNS0187 Innovation och bioekonomi, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-09-18

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Application to the course should be sent to Per-Anders Langendahl, per.anders.langendahl@slu.se be written in English and include:
- name, affiliation, full address, e-mail and phone number
- name and affiliation of PhD supervisor
- short description of PhD project (0,5-1 page

This course is offered by the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi