Ny sökning
PNS0190

Multivariata metoder för ekologer

PNS0190 Multivariata metoder för ekologer, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-11-20

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNS0190 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%