Ny sökning
PNS0191

Practical skills in sequence analysis

PNS0191 Practical skills in sequence analysis, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will be conducted remotely via Zoom. The course is organized by Tomas Linder (Department of Molecular Sciences, NJ faculty) on behalf of the SLU Organism Biology graduate school. The course can accommodate a maximum of 12 students.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi