Ny sökning
PNS0191

Practical skills in sequence analysis

PNS0191 Practical skills in sequence analysis, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0191 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 30%