Ny sökning
PNS0194

Kritiskt tänkande och skrivande i kvalitativa metoder

PNS0194 Kritiskt tänkande och skrivande i kvalitativa metoder, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-03

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is part of the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development at SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi