Ny sökning
PNS0196

Land-use management & conservation in Brazil, a field based course

PNS0196 Land-use management & conservation in Brazil, a field based course, 6,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course fee = 7000 SEK
Find more information at the Ecology research school’s web-page: https://www.slu.se/en/graduate-schools/ecology-basics-and-applications/
Apply by sending an email to laura.ricci@slu.se and cc: helena.bylund@slu.se no later than April 15 2020

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi