Ny sökning
PNS0197

Practical and pedagogical skills in vascular plant field biology

PNS0197 Practical and pedagogical skills in vascular plant field biology, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Find more info at the Ecology research school’s home page: https://www.slu.se/en/graduate-schools/ecology-basics-and-applications/
Apply by sending an email to Göran Thor no later than May 7 2021

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi