Ny sökning
PNS0197

Practical and pedagogical skills in vascular plant field biology

PNS0197 Practical and pedagogical skills in vascular plant field biology, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0197 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%