Ny sökning
PNS0198

Livsmedelsreologi

PNS0198 Livsmedelsreologi, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-20

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Maximum number of participants is 6

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper