Ny sökning
PNS0199

Community ecology – theory, experiments and data analyses

PNS0199 Community ecology – theory, experiments and data analyses, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-07

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Time schedule:
5-9 Oct. 2020 Ultuna campus
19-23 Oct. 2020 Öregrund
Course leader: Prof. Anna Gårdmark, Dept. of aquatic resources, SLU
Contact: anna.gardmark@slu.se, +46104784125

This course is part of the SLU Research school Ecology – basics and applications.
Register no later than August 13 by sending an email to Anna Gårdmark anna.gardmark@slu.se .

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi