Ny sökning
PNS0200

Ecology of Agriculture

PNS0200 Ecology of Agriculture, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-07

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0200 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%