Ny sökning
PNS0201

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

PNS0201 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-07

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Organizer: Martin Weih, Dept. of Crop Production Ecology, phone 018-67 25 43
Register no later than June 15 2020
This course is part of the SLU Research school Ecology – basics and applications.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi