Ny sökning
PNS0201

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping

PNS0201 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-07

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0201 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 35%