Ny sökning
PNS0202

Advances in life cycle assessment

PNS0202 Advances in life cycle assessment, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-08-25

Ämnen

Teknologi Miljöanalys

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik