Ny sökning
PNS0205

Coding qualitative data – principles and practice

PNS0205 Coding qualitative data – principles and practice, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-30

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Applications should be written in English and include:
- name, affiliation, full address, e-mail and phone number
- name and affiliation of PhD supervisor
- short description of PhD project (0,5-1 page)

This course is part of the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Please observe that the enrollment is limited to 10 participants.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi