Ny sökning
PNS0206

Digitalisation and the bioeconomy

PNS0206 Digitalisation and the bioeconomy, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-30

Ämnen

Teknologi Ekonomi Skogshushållning Landsbygdsutveckling

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kursfakta

Ämne: Teknologi Ekonomi Skogshushållning Landsbygdsutveckling
Kurskod: PNS0206 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 25%