Ny sökning
PNS0207

Theoretical topics in the literature

PNS0207 Theoretical topics in the literature, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-30

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PNS0207 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 35%