Ny sökning
PNS0208

Analysis of High Throughput Sequencing RNA-Seq Data (1+2+1 credits)

PNS0208 Analysis of High Throughput Sequencing RNA-Seq Data (1+2+1 credits), 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-10-08

Ämnen

Bioinformatik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Bioinformatik
Kurskod: PNS0208 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%