Ny sökning
PNS0212

Ojämn geografisk utveckling

PNS0212 Ojämn geografisk utveckling, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-19

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course leaders:
Örjan Bartholdson, SLU, orjan.bartholdson@slu.se
Don Mitchell, Uppsala University, Don.Mitchell@kultgeog.uu.se

To apply:
Please send an email to Katarina Landström, katarina.landstrom@slu.se, before 1 February 2021, providing: (1) Your full contact information; (2) Your motivation for taking this course, including its relationship to your PhD research; (3) an abstract of your PhD project.

The course is offered by the research school Society and Landscape (SL) at the Department of Urban and Rural Development, SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land