Ny sökning
PNS0212

Ojämn geografisk utveckling

PNS0212 Ojämn geografisk utveckling, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-19

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kursfakta

Ämne: Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur
Kurskod: PNS0212 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 60%